DANH MỤC NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ MỚI

LÀM THẾ NÀO?

1. TÌM HIỂU CÁC THÔNG TIN

P-Taste luôn muốn khách hàng tìm hiểu các thông tin trong ngành hàng cũng như những thông tin cơ bản về mặt hàng, giá cả chung mà P-Taste đang áp dụng khi phân phối nguyên liệu pha chế.

2. LIÊN HỆ TRAO ĐỔI

Sau khi đã nắm được những thông tin cơ bản, hãy liên hệ với P-Taste và 02 bên sẽ có cơ hội ngồi lại trao đổi những vấn đề có liên quan đến phân phối nguyên liệu pha chế cụ thể hơn.

3. TRIỂN KHAI HỢP TÁC

Khi cả 02 bên cùng thống nhất về chính sách làm việc thông qua hợp đồng hợp tác, P-Taste sẽ hỗ trợ khách hàng những gì đã trao đổi để việc trở thành Đại lý bán nguyên liệu pha chế dễ dàng hơn.

THƯƠNG HIỆU HỢP TÁC

From The Blog

Unable to communicate with Instagram.